Republika e Kosoves

Gjakovë

Këshillat lokal

Këshillat lokale janë trupa mbështetës të organeve të komunës të cilat që ndikojnë në konsultime gjithëpërfshirëse, të cilat promovojnë dhe zhvillojnë transparencën, llogaridhënien dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset e vendim marrjes.
Këshillat lokal janë të shtrirë në të gjithë fshatrat dhe lagjet e Gjakovës.

Kryetarët e Këshillave Lokalë të komunës së Gjakovës dhe kontaktet e tyre:

Nr. Emri  dhe Mbiemri Këshilli Lokal Nr. tel
1 Lulzim Haxhiu -I- 38344188447
2 Skender Sina -II- 38344246769
3 Halit Krasniqi -III- 38344107968
4 Mirlind Kabashi -IV- 38349408020
5 Arsim Krasniqi -V- 38349403103
6 Muhamet Guta -VI- 38344678920
7 Ardian Bejra -VII- 38344635924
8 Nevruz Gjoci -VIII- 38344955027
9 Sokol Balaj -IX- 38348286636
10 Selman Sahiti -X- 38344286919
11 Ali Cena Damjan 38344296043
12 Arben Berisha Lipovec 38349211884
13 Filloreta Hoti Rogovë
14 Augustin Topalli Bishtrazhin 38344122791
15 Palush Nikolla Dol 38343930000
16 Lulzim Goqi Molliq 38344839545
17 Halil Ahmeti Ponoshec 38344122756
18 Ram Tali Babaj Bokës 38344236919
19 Brahim Bajramaj Ramoc 38345376986
20 Zeqë Tahiri Sheremetaj 38344805546
21 Anton Nikollbibaj Brekoc
22 Pren Kolaj Novoselle 38344122618
23 Ardian Marku Doblibare 38349182552
24 Xhavit Alijaj Dujakë 38344320619
25 Fadil Selimi Skivjan 38345912566
26 Muharrem Musa Bec 38344360025
27 Shpend Shala Cermjan 38344333980
28 Dervish Haziraj Gërkoc 38344942498
29 Hysen Brahimaj Shqiponje 38344125229
30 Ferat Arifi Kralan 38344371960