Republika e Kosoves

Gjakovë

Njoftim për anulimin e dhënies së kontratës

Nuk kemi gjetur