Republika e Kosoves

Gjakovë

Ndërmarrjet Komunale