Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Arsim, Shkencë dhe Teknologji

Eranda Kumnova – Baçi

Ka lindur në Gjakovë më 16 Nëntor 1974.

Eranda ka mbaruar studimet në Fakultetin Juridik.

Është bashkëthemeluese e organizatës “Iniciativa e Femrës Kosovare” në Gjakovë, me të cilën udhëheq me implementimin e projekteve në fushat e zhvillimit të bizneseve të grave, sigurinë në shkolla, aktivizimin qytetar dhe mbrojtjen e mjedisit.