Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Gani Hajdari

Ka lindur me 7 Gusht në Gjakovë

Shkollën fillore e kreu ne fshatin Bec, ndërsa të mesën në Gjakove në Shkollën e mesme “Kadri Kusari” drejtimi Juridik.

Në vitin 2009 ka përfunduar studimet në Kolegjin “Iliria” në Prishtinë, drejtimi Biznes Ndërkombëtar.

Përvoja e Punës:

  • Nga viti 2014 ka punuar si Zyrtar për certifikim dhe hulumtim në Këshillin Kosovar për Raportim Financiar (KKRF), pastaj ka punuar në pozitat Zyrtar për Zhvillim të Ndemarresisë në Ministrin  e Inovacionit dhe Ndermarresisë,
  • Udhëheqës i Divizionit për Promovim dhe Avokim të NMV deri në ditën marrjes se  detyrës si Drejton i Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në Komune të Gjakovës.

Anëtar i Kryesisë se Partisë Demokratike të Kosovës dega ne Gjakovë.

Është i martuar, ka dy vajza. Jeton në Gjakovë.