Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik

Ferdinand Kolaj

Ka lindur në Gjakovë me 21.06.1981

Ka kryer Fakultetin Ekonomik, drejtimi Menagjment dhe Informatikë në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”.

18.12.2017 – 18.08.2021 Drejtor për Zhvillim Ekonomik.

01.10.2019 – 31.9.2020 UD. Drejtor i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale.

Mars 2020 –  Shtator 2020 Kryesues i shtabit emergjent (Pandemia Covid-19) në Komunën e Gjakovës.

Nga 22.12.2021 – vazhdon mandatin e dyte si Drejtor për Zhvillim Ekonomik në Komunën e Gjakovës

Dy mandate Kryetar i Forumit Rinor të PSHDK-se në Gjakovë.

Aktualisht Kryetar i PSHDK-se BD – Gjakovë

I martuar dhe jeton në Gjakovë.