Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për punë të përgjithshme administrative

Kosovar Alija

 

Ka lindur me 29 nëntor të vitit 1976 në Gjakovë.

I ka përfunduar studimet Bachelor dhe Master në Fakultetin Filozofik në Universitetin publik të Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Ka punuar 20 vjet si mësimdhënës në SHFMU “Ahmet Rrustemi” Bec.

Vazhdon studimet në Doktoratë PhD në Universitetin publik të Prishtinës “Hasan Prishtina”,

Është pjesëmarrës në shumë Konferenca Shkencore vendore dhe ndërkombëtare.

Kosovar Alija është i martuar dhe ka tre fëmijë.