Republika e Kosoves

Gjakovë

Aneks-Ndertimi-asfaltimi i rrugeve ne Komunen e Gjakoves -pj V-Zgjerimi i rruges Skenderbeu-Gjakove-Lot I

2022/11/24 - 10:37

Forma e aplikacionit: Aneks-Ndertimi-asfaltimi i rrugeve ne Komunen e Gjakoves -pj V-Zgjerimi i rruges Skenderbeu-Gjakove-Lot I