Republika e Kosoves

Gjakovë

Digjitalizimi – shtyllat multifunksionale, qyteti i mencur dhe kamerat -kontrate dy vjecare

2019/12/03 - 2:07

Forma e aplikacionit: Digjitalizimi – shtyllat multifunksionale, qyteti i mencur dhe kamerat -kontrate dy vjecare