Republika e Kosoves

Gjakovë

Vendim nr.44708 dt. 02.12.2019 per pensionimin e nepuneses znj. Elizabeta Pallaska

2019/12/09 - 2:08

Forma e aplikacionit: Vendim nr.44708 dt. 02.12.2019 per pensionimin e nepuneses znj. Elizabeta Pallaska