Republika e Kosoves

Gjakovë

Dokumenti i verifikimit paraprak, grupi Specialistë të Gjeodezisë

2022/06/23 - 4:25

Forma e aplikacionit: Dokumenti i verifikimit paraprak, grupi Specialistë të Gjeodezisë