Republika e Kosoves

Gjakovë

Dokumenti i verifikimit paraprak, grupi Specialistë të Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit

2022/06/23 - 4:30

Forma e aplikacionit: Dokumenti i verifikimit paraprak, grupi Specialistë të Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit