Republika e Kosoves

Gjakovë

Ftese dhe Rend Dite per mbledhjen e 4-te te Kuvendit te Komunes

2020/05/21 - 2:48

Forma e aplikacionit: Ftese dhe Rend Dite per mbledhjen e 4-te te Kuvendit te Komunes