Republika e Kosoves

Gjakovë

Ftese dhe Rend Dite per mbledhjen e pare per vitin 2023 te Komitetit per Komunitete

2023/01/23 - 3:26

Forma e aplikacionit: Ftese dhe Rend Dite per mbledhjen e pare per vitin 2023 te Komitetit per Komunitete