Republika e Kosoves

Gjakovë

Furnizim me material ndertimor per ndertimin-renovimin e shtepive te komunitetit rome ashkali dhe egjiptian

2021/03/03 - 1:49

Forma e aplikacionit: Furnizim me material ndertimor per ndertimin-renovimin e shtepive te komunitetit rome ashkali dhe egjiptian