Republika e Kosoves

Gjakovë

Furnizim me nje E-kioske per ofrimin e sherbimeve digjitale te Komunes

2021/04/08 - 12:49

Forma e aplikacionit: Furnizim me nje E-kioske per ofrimin e sherbimeve digjitale te Komunes