Republika e Kosoves

Gjakovë

Furnizimi dhe instalimi i kamerave ne shkolla dhe sistemi i alarmit

2020/09/16 - 1:58

Forma e aplikacionit: Furnizimi dhe instalimi i kamerave ne shkolla dhe sistemi i alarmit