Republika e Kosoves

Gjakovë

Furnizimi dhe instalimi i kamerave ne shkolla dhe sistemi i alarmit

2020/07/30 - 11:51

Forma e aplikacionit: Furnizimi dhe instalimi i kamerave ne shkolla dhe sistemi i alarmit