Republika e Kosoves

Gjakovë

Instalimi i kamerave, sistemit të alarmit dhe zërimi në disa shkolla

2019/07/13 - 1:42

Forma e aplikacionit: Instalimi i kamerave, sistemit të alarmit dhe zërimi në disa shkolla