Republika e Kosoves

Gjakovë

Kandidatët e pranuar sipas konkursit zyrtar me nr. 04-12 i dt. 20.01.2020

2020/02/13 - 1:05

Forma e aplikacionit: Kandidatët e pranuar sipas konkursit zyrtar me nr. 04-12 i dt. 20.01.2020