Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gjakovë

Konkurs për Lëvizje brenda kategorisë, pozita Asistent Administrativ 3 – DKRS

2021/11/25 - 12:01

Forma e aplikacionit: Konkurs për Lëvizje brenda kategorisë, pozita Asistent Administrativ 3 – DKRS