Republika e Kosoves

Gjakovë

Lista e ngushtë për pozitën Udhëheqës i Sektorit për Teknologji Informative

2019/07/09 - 10:08

Forma e aplikacionit: Lista e ngushtë për pozitën Udhëheqës i Sektorit për Teknologji Informative