Republika e Kosoves

Gjakovë

Dokumenti i verifikimit paraprak për pozitat e lira dhe zëvendësimet në Arsim

2022/01/13 - 5:03

Forma e aplikacionit: Dokumenti i verifikimit paraprak për pozitat e lira dhe zëvendësimet në Arsim