Republika e Kosoves

Gjakovë

Mbledhja 1 – Pika 1 – Procesverbali nga mbledhja e 11 e Kuvendit e mbajtur me dt.28.12.2022

2023/01/20 - 2:52

Forma e aplikacionit: Mbledhja 1 – Pika 1 – Procesverbali nga mbledhja e 11 e Kuvendit e mbajtur me dt.28.12.2022