Republika e Kosoves

Gjakovë

Ndertimi-Asfaltimi i rrugeve ne Komunen e Gjakoves Kontrate dy vjecare Pjesa e Trete

2021/06/11 - 1:51

Forma e aplikacionit: Ndertimi-Asfaltimi i rrugeve ne Komunen e Gjakoves Kontrate dy vjecare Pjesa e Trete