Republika e Kosoves

Gjakovë

Ndërtimi dhe mirëmbajtja e varrezave të dëshmorëve-kontrate dy vjecare

2019/12/03 - 12:01

Forma e aplikacionit: Ndërtimi dhe mirëmbajtja e varrezave të dëshmorëve-kontrate dy vjecare