Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gjakovë

Ndertimi i kanaleve te ujitjes ne zona rurale

2022/11/24 - 10:43

Forma e aplikacionit: Ndertimi i kanaleve te ujitjes ne zona rurale