Republika e Kosoves

Gjakovë

Ndertimi i rruges hyrese ne Gjakove nga ana veriore nga drejtimi i Pejes

2021/04/07 - 9:35

Forma e aplikacionit: Ndertimi i rruges hyrese ne Gjakove nga ana veriore nga drejtimi i Pejes