Republika e Kosoves

Gjakovë

Komuna e Gjakovës dhe Organizata “Vorae”, investojnë sëbashku për strehimin e familjeve komunitare

2019/01/28 - 1:55

18 deri 20 familjeve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas nga komuna e Gjakovës do tu zgjidhet problemi me strehim, qoftë duke u ndertuar shtëpi të reja qoftë duke ua renovuar shtëpitë ekzistuese. Kjo falë një bashkëpunimi që komuna e Gjakovës e ka nisur me organizatën “VORAE” (Vioce of Roma, Ashkali and Egyptians)
Sipas marrëveshjes së bashkëpunimit të nënshkruar sot nga kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini dhe përfaqësuaesja e organizatës “Vorae” Violeta Thaçi, komuna do të ndajë shumën prej 25 mijë eurosh, ndërsa organizata “Vorae”, shumën prej 27 mijë eurosh.
Sipas marrëveshjes, ky projekt do të fillojë së realizuari menjëherë, ndrsa do të përfundojë brenda pak muajsh, ndërsa kriteri kryesor për të përfituar nga ky projekt është që aplikuesi të ketë pronë të vetën për ndërtimin e shtëpisë, ose shtëpi të dëmtuar që e njejta t’i renovohet nga donatorët.