Republika e Kosoves

Gjakovë

Lansohet projektit “Shërbimet në familje dhe me bazë në shtëpi për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuar”

2021/09/27 - 12:57

Është bërë lansimi i projektit “Shërbimet në familje dhe me bazë në shtëpi për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuar”, i financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe i implementuar nga Handikos Gjakovë në partneritet me Save the Children in Kosovo ka për qëllim ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare duke përmirësuar mbulimin, cilësinë dhe qëndrueshmërinë e shërbimeve sociale me bazë në komunitet për personat me aftësi të kufizuar, që përkrahin jetesën e pavarur dhe fuqizimin e prindërve dhe anëtarëve të familjes, duke përfshirë shërbimet reaguese ndaj COVID-19, rritjen e vetëdijes dhe mbështetetjen për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, qasje në shërbime gjithëpërfshirëse dhe mbrojtje sociale.