Republika e Kosoves

Gjakovë

Mbahet mbledhja e Komitetit për Komunitete

2024/01/12 - 1:02

Është mbajtur mbledhja e njëmbëdhjetë dhe e fundit për ketë vit e Komitetit për Komunitete e Kuvendit të Komunës.
Nga Kryesuesi i këtij Komiteti, fillimisht është prezentuar shqyrtimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar.
Më pas, pikat e rendit që u shqyrtuan gjatë kësaj mbledhje ishin:
🔶Hartimi i planit të punës së Komitetit për Komunitete për vitin 2024, si dhe
🔶Raporti i Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim
U diskutuan sfidat dhe të arriturat e ketij komiteti si dhe është potencuar angazhim i shtuar edhe përgjatë vitit 2024.