Republika e Kosoves

Gjakovë

Mbahet mbledhja e parë e Komitetit Lokal Veprues

2023/05/23 - 9:10

Kryetari i Komunës Ardian Gjini, ka mbajtur mbledhjen e parë me Komitetin Lokal Veprues. Një komitet si ky, i themeluar si kërkesë nga ana e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, do të merret me krijimin e një plani veprues për komunitetet romë, ashkalinjë dhe egjiptas.
Gjatë këtij takimi, fillimisht është përzgjedhur koordinatori i komitetit i cili është Armend Behluli, njëkohësisht udhëheqës i zyrës për komunitete dhe kthim në kuadër të institucionit të komunës.
Më pas, anëtarët bashkë me kryetarin Gjini u dakorduan për mandatin, referencat e komitetit, zbatimin e strategjisë për të drejta të komuniteteve dhe hartimin e planit lokal të veprimit.