Republika e Kosoves

Gjakovë

Mbahet mbledhja e pestë për këtë vit e Kuvendit të Komunës

2023/05/26 - 9:14

Nën udhëheqjen e Kryesueses së Kuvendit të Komunës Arbënesha Kuqi, është mbajtur mbledhja e pestë për këtë vit e Kuvendit të Komunës.
Fillimisht, është shqyrtuar procesverbali nga mbledhja e fundit, e mbajtur më 26.04.2023.
Më pas, asambleistët kanë parashtruar pyetje për ekzekutivin, përgjigjen e të cilave e ka dhënë Kryetari i Komunës Ardian Gjini si dhe drejtorët komunalë.
Pikat tjera që janë shqyrtuar gjatë kësaj mbledhjeje janë:
Informatë mbi përgatitjen për emergjencat në komunën e Gjakovës;
Informatë mbi shfrytëzimin e hapësirave publike 2023;
Informatë mbi përgatitjet për mirëmbajtjen verore të rrugëve në komunën e Gjakovës
Informatë rreth lejeve të ndërtimit në komunën e Gjakovës për periudhën një vjecare dhe
Të ndryshme