Republika e Kosoves

Gjakovë

Mbahet mbledhja e rradhës e Komitetit për Politikë e Financa

2020/06/16 - 9:55

Është mbajtur sot mbledhja e 5-të për vitin 2020 e Komitetit për Politikë dhe Financa në komunën e Gjakovës.

Në bazë të Rendit të Ditës, të propozuar nga kryesuesi Anton Shala, në këtë pikë është shqyrtuar dhe miratuar Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB) 2021-2023, dokument i ky i cili para anëtarëve të KPF-së është prezantuar nga drejtori i drejtorisë për Buxhet dhe Financa, Durim Halilaj.

Në këtë takim gjithashtu është diskutuar dhe miratuar edhe Propozimi për përcaktimin e tarifave dhe çmimeve të shërbimit të grumbullimit të mbeturinave, dokument ky që del si kërkesë e Strategjisë për Menaxhimin e mbeturinave të cilën komuna e Gjakovës tashmë është duke e përgatitur.