Republika e Kosoves

Gjakovë

Në Bibliotekën “Ibrahim Rugova” shënohet Java e Bibliotekës

2023/05/26 - 9:08

Në kuadër të Javës së Bibliotekës në Kosovë 2023, në Bibliotekën Publike “Ibrahim Rugova”, është mbajtur sesion informues “Biblioteka publike dhe transformimi i shërbimeve”.
Gjatë këtij sesioni, pjesëmarrësit patën mundësi të informohen për së afërmi për temat si:
Biblioteka publike dhe transformimi i shërbimeve;
Burimet elektronike dhe përdorimi i tyre në bibliotekë;
Veprimtaria botuese dhe bibliotekat dhe
Shërbimet këshilldhënëse për lexues