Republika e Kosoves

Gjakovë

Përmbyllen Dëgjimet Buxhetore

2021/09/02 - 8:07

Është mbajtur takimi përmbyllës i Dëgjimeve Buxhetore për buxhetin e vitit 2022 të komunës së Gjakovës.
Në takim me qytetarët ka marrë pjesë edhe Kryetari i Komunës, Ardian Gjini i cili mes tjerash ka folur për projektet e realizuara deri më tani dhe ato që planifikohet të realizohen në pjesën e mbetur të vitit 2021 dhe përgjatë vitit 2022.
Kryetari Gjini ka kujtuar se deri me tani është punuar në përmbylljen e infrastrukturës rrugore me ç’rast është arritur që të bëhet një punë e madhe ndërsa ka shtuar se e tërë infrastruktura rrugore do të permbyllet në vitin 2022. Si fazë të ardhshme Kryetari Gjini e ka përmendur koncentrimin e buxhetit komunal në përmirësimin e jetës në komunitet gjë që nënkupton ndërtimin e parqeve, fushave sportive, por edhe vazhdimin e investimeve në bujqësi, parkingje, ndriçim publik e të tjera.
Nga ana tjetër, qytetarët e pranishëm kanë prezantuar kërkesat e tyre e për të cilat kanë shfaqur bindjen se të njëjtat do të përshihen në buxhetin komunal.