Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gjakovë

Punë një-ditore në institucionin e Komunës së Gjakovës për 25 përsona me aftësi të kufizuara.

2022/10/27 - 8:16

Në kuadër të fushatës një mujore “Tetori – Muaji i mundësive të barabarta profesionale për personat me aftësi të kufizuara” të shpallur nga Qeveria e Republikës së Kosovës, nën organizimin e Sektorit për të Drejta të Njeriut, këto dy ditë në institucionin e Komunës së Gjakovës kanë bërë praktikë pune 25 persona me aftësi të kufizuara.
Qëllimi i gjithë kësaj fushate është ngritja e vetëdijes për integrimin e këtyre personave në shoqëri dhe institucione vendimmarrëse.
Ata u treguan jashtëzakonisht bashkëpunues dhe profesional gjatë misionit të tyre ditor.