Republika e Kosoves

Gjakovë

Shkugëzi me ndriçim publik

2021/02/05 - 10:31

Është rifunksionalizuar ndriçimi publik në hapësirën rekreative në Shkugëz
Derisa moti ka filluar të ngrohet dhe orët e mbëmjes po bëhen më të përshtatshme për të bërë ecje apo vrapim, një mundësi e mirë është të shfrytëzoni Shkugëzën
Komuna e Gjakovës do të vazhdojë gjatë gjithë vitit të zgjerojë rrjetin e ndriçimit publik dhe të sigurojë mirëmbajtjen e atij ekzistues