Republika e Kosoves

Gjakovë

Kontaktet

Arbër Gola

Udhëheqës i Njësisë së Auditimit të Brendshëm

Zyre: +381(0) 38 200 44-031

email: arber.gola@rks-gov.net

 

Blerim Morina

Auditor i Brendshëm
Zyre: +381(0) 38 200 44-031
e-mail: blerim.s.morina@rks-gov.net