Republika e Kosoves

Gjakovë

Njoftim per debatin e dyte publik per vitin 2019

2019/12/04 - 8:10

Forma e aplikacionit: Njoftim per debatin e dyte publik per vitin 2019