Republika e Kosoves

Gjakovë

Njoftim për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër të pronës komunale – kiosqet.

2020/03/13 - 9:19

Forma e aplikacionit: Njoftim për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër të pronës komunale – kiosqet.