Republika e Kosoves

Gjakovë

Njoftim per dhenje te kontrates Ndertimi-Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Korenice

2020/05/20 - 8:30

Forma e aplikacionit: Njoftim per dhenje te kontrates Ndertimi-Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Korenice