Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gjakovë

Njoftim per dhenje te kontrates Ndërtimi asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës pjesa V se lot 3

2021/11/24 - 2:02

Forma e aplikacionit: Njoftim per dhenje te kontrates Ndërtimi asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës pjesa V se lot 3