Republika e Kosoves

Gjakovë

Njoftim per Kontrate-Sanimi dhe ndertimi i rrugeve dhe infrasturkturës nen-tokesore në Qytetin e Vjeter

2020/05/20 - 1:55

Forma e aplikacionit: Njoftim per Kontrate-Sanimi dhe ndertimi i rrugeve dhe infrasturkturës nen-tokesore në Qytetin e Vjeter