Republika e Kosoves

Gjakovë

Njoftim per Kontrat-Sanimi-Ndërtimi i rrugëve me asfalt-Kontratë tri vjeçare-048

2019/05/16 - 10:57

Forma e aplikacionit: Njoftim per Kontrat-Sanimi-Ndërtimi i rrugëve me asfalt-Kontratë tri vjeçare-048