Republika e Kosoves

Gjakovë

Njoftim Publik per dhenien ne shfrytezim afatshkurter te prones komunale – Tabhanes

2020/03/20 - 10:21

Forma e aplikacionit: Njoftim Publik per dhenien ne shfrytezim afatshkurter te prones komunale – Tabhanes