Republika e Kosoves

Gjakovë

Njoftim Publik per dhenien ne shfrytezim afatshkurter te prones komunale – Tabhanes

2020/01/08 - 3:11

Forma e aplikacionit: Njoftim Publik per dhenien ne shfrytezim afatshkurter te prones komunale – Tabhanes