Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gjakovë

Njoftimi per nenshkrimin e kontrates Furnizim me motokultivator te vegjel, motokutivator te mdhej, pllugje, frzeza dhe mbjellse misri

2021/11/24 - 2:38

Forma e aplikacionit: Njoftimi per nenshkrimin e kontrates Furnizim me motokultivator te vegjel, motokutivator te mdhej, pllugje, frzeza dhe mbjellse misri