Republika e Kosoves

Gjakovë

Njoftimi per nenshkrimin e kontrates Ndertimi-Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Korenice

2020/05/22 - 1:21

Forma e aplikacionit: Njoftimi per nenshkrimin e kontrates Ndertimi-Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Korenice