Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gjakovë

Njoftimi per nenshkrimin e kontrates Ritender – Shërbimet rreth informimit për punën dhe aktivitetet në Komunën e Gjakovës

2021/11/24 - 2:00

Forma e aplikacionit: Njoftimi per nenshkrimin e kontrates Ritender – Shërbimet rreth informimit për punën dhe aktivitetet në Komunën e Gjakovës